Don Bosco

Dobro jednoga neka bude dobro sviju, zlo jednoga neka se udalji kao da je zlo sviju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate