Pitagora

Šuti, ili kaži nešto bolje od šutnje.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate