Albert Einstein

Logika će vas odvesti od A do B. Mašta će vas odvesti gdje god to poželite.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate