Alfred Hitchcock

Flertovi su nalik na filmove: razvijaju se samo u mraku.