Alfred Hitchcock

Flertovi su nalik na filmove: razvijaju se samo u mraku.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate