Aristotel

Postoji samo jedan način kako da izbjegneš kritiku: ne radi ništa, ne govori ništa, i budi ništa.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate