Mencius

Od neprijatelja se mogu samo čuvati, od prijatalja ne.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate