Latinske poslovice i izreke

Ad acta.
- Među spise. (U koš.)