Branko Ćopić

Gdje su među ljudima granice?
Nema u čovjeku ni Vlaha ni Turčina.
Postoji samo golema ljudska bijeda i nevolja.
Jednako i vlaška i turska.

Branko Ćopić