Salvador Dali

Nebojte se savršenstva. Ionako ga nikada nećete postići.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate