Don Bosco

Prema onima nad kojima imamo vlast ponašajmo se kao da su naša djeca. Nastojimo im služiti poput Isusa.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate