Arturo Graf

Civilizacija je strašna biljka koja napreduje i cvate samo onda kad je natopljena suzama i krvlju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate