Pindar

Riječi žive duže nego djela.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate