Andre Maurios

Čitava vještina u braku je umjeti prijeći iz ljubavi u prijateljstvo, ne žrtvujući pri tome ljubav.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate