David Friedman

Direktna upotreba sile je najgore moguće rješenje za problem – uglavnom to rade mala djeca i velike države.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate