Robert Bierstedt

Kako se vidimo u tuđim očima ključan je element u našem konceptu nas samih. Drugim riječima, ja nisam ono što mislim da jesam, nisam ni ono što vi mislite da jesam. Ja sam ono što ja mislim da vi mislite da jesam.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate