William Shakespeare

Stvari nisu ni dobre ni loše. Samo ih razmišljanje čini takvima.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate