Orhan Pamuk

Čovjek zna vrijednost novca čak i kad nije živ.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate