Bhagavad Gita

Naši su najveći neprijatelji bijes i sebična želja.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate