Hesiod

Glup je onaj koji ne zna da polovica često vrijedi više od cijelog.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate