Branko Ćopić

Lutat ćeš dugo svijetom bijelim, sa viteškim žarom, no jednoga dana korakom neveselim, vratit ćeš se domu starom.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate