Nikola Šubić Zrinski

Osim na sebe, mi ne možemo računati ni na koga.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate