Biblija

Gdje je duh Gospodnji, ondje je sloboda.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate