Charles Stewart Parnell

Egoist ne podnosi tuđe uspjehe, čak i kada njemu koriste.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate