James Watt

Laž stigne napraviti krug oko svijeta prije nego istina uopće obuće čizme.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate