John Howkins

Kreativni su ljudi najstroži suci svojih uspjeha i neuspjeha jer žele iz njih učiti. Najlošija stvar je depresija, a ne recesija. Nikada nećete pobijediti ako ne znate gubiti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate