Miroslav Dolenec Dravski

Pišem da mogu preživjeti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate