Elizabeth David

Postoje ljudi koji ti izvade srce i postoje ljudi koji ti ga vrate na mjesto.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate