Pajo Kanižaj

Čovjek se probija dok je mlad, a poslije pazi da se mladi ne probiju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate