Elie Faure

Umjetnost je, kao i ljubav, strahovito nekorisna i strahovito važna.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate