Demokrit

Ako se djeci nedopušta da rade, neće naučiti ni čitati ni pisati, ni glazbu, ni tjelovježbu, a ni ono u čemu ima najviše vrline – osjećaj stida, jer se stid obično rađa upravo iz takvih stvari.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate