Lin Yutang

Životna mudrost je u isključivanju onoga što je nebitno.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate