Francis Bacon

Neke knjige treba kušati, druge progutati, a samo neke žvakati i probaviti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate