Hiperehije

Tko u trenu srdžbe ne obuzda svoj jezik, neće moći obuzdati ni požude.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate