Miguel de Cervantes Saavedra

Za čovjeka nema gorega neprijatelja u svijetu nego što je sumnja.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate