William Shakespeare

Glupak za sebe misli da je mudrac, a mudrac za sebe znade da je neznalica.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate