Slavoj Žižek

Pravi porok loše osobe upravo je taj da se ona više bavi drugima nagoli sama sobom.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate