Alojzije Stepinac

Sloboda bez poštivanja Božjeg zakona i njegova vršenja u potpunosti, bila bi pusta fikcija.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate