Siddhārtha Gautama Buddha

Biti s budalom isto je tako bolno kao biti s neprijateljem.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate