Peter Marshall

Većina ljudi jako dobro zna kako se treba ponijeti. Problem je što se tako ne žele ponašati.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate