Toma Zdravković

Nije bitno u kojoj kafani sediš, već ko sedi za tvojim stolom.