Lao Tse

I putovanje od tisuću kilometara započinje prvim korakom.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate