Konfucije

Čovjek mora težiti tome da postane nadmoćan.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate