Nikola Šop

Kako je lijepo i mudro zaspati, a ipak ostati budan. Odmarati se i razmišljati.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate