Béla Hamvas

Cvijet je jedina slika na zemlji u kojoj duša sebe prepoznaje.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate