Benjamin Disraeli

Kozmopolitski kritičari su ljudi koji imaju prijatelje posvuda, osim u svojoj zemlji.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate