Nikola Tesla

Čvrsto vjerujem u pravilo kompenzacije. Istinite nagrade su uvijek u razmjeru s radom i žrtvama.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate