Antun Radić

Samo u slobodi, poštovanju i u ljubavi narodnoj niče i raste ono cvijeće, koje se zove sreća, veličina i slava naroda, tj. cijelog naroda, od seljaka do kralja.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate