Konfucije

Ljubaznost uzvrati ljubaznošću, a na zlo uzvrati pravednošću.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate