Latinske poslovice i izreke

Acta, non verba.
- Djela, ne riječi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate