Latinske poslovice i izreke

Acta, non verba.
- Djela, ne riječi.