John Greenleaf Whittier

Od svih žalosnih izgovorenih ili napisanih riječi, najžalosnije su „moglo je biti“.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate